ตารางอันดับคะแนน ฟุตบอล สงขลาลีก 2557
 

หมายเหตุ : ตรวจสอบผลยืนยัน จาก สมาคมกีฬา จังหวัดสงขลา
พิจารณาตามลูกได้เสีย ไม่ได้พิจารณาจาก Head to Head